Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Svedectvo

Dňa 6. 12. 2016 sa z milosti Božej uskutočnil evanjelizačný program pre deti v ZŠ Radvaň. Akciu sme pripravili v spolupráci s organizáciou Detská misia a s jej pracovníkom Vladkom Teremom, ktorý deťom hovoril zvesť o Pánovi Ježišovi Kristovi. Aktívne pomáhali manželia Drienovskí, brat farár, Macka Ďurošová.

Mnohí z nás poznajú túto modlitbu, minimálne jej prvé tri slová.

Čaute! Rád by som vám porozprával niečo o svojom živote, o mojom vzťahu s Bohom a podelil sa s vami.

To, že sa blížia Vianoce, nemôžeme prehliadnuť. Na každom kroku sme atakovaní už od začiatku novembra vianočnou výzdobou, vianočnou hudbou, vianočnými ponukami... a - pre nás - vzácne meno Ježiš sa ozýva z každej strany vyslovované bez úcty a zneužívané na reklamu. Ako sa postaviť k toľkej komercii a povrchnosti spájanej s narodením nášho Pána? Môžeme sa rozhodnúť, že svoj nesúhlas vyjadríme tým, že sa odmietneme na takéto Vianoce akokoľvek pripravovať alebo sa môžeme rozhodnúť využiť adventný čas na to, aby sme mu aspoň v našich rodinách dali skutočný zmysel.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 19, 11-16 Potom som videl otvorené nebo. Ajhľa: biely kôň, a Ten, čo sedí na ňom, sa volá Verný, Pravý a spravodlivo súdi a bojuje, Jeho oči – ohnivý plameň, na hlave mnoho diadémov, napísané meno, ktoré nepozná nikto, len On sám, odetý do plášťa, zmáčaného krvou, a Jeho meno: Slovo Božie. Nebeské vojská, odeté do bieleho, čistého jemného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch. Z úst Mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať železným prútom a sám bude tlačiť vínny list rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV.