Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Svedectvo

Na všetkých mojich poznávacích cestách, na ktorých si plním s Božou pomocou svoje cestovateľské sny, sa okrem telesného oddychu a regenerácie síl formou dlhých prechádzok a hlavne plávania, zaujímam aj o krajinu, v ktorej práve som. O ľudí, históriu aj súčasnosť, o jej prírodné danosti a krásy a o spätosť s dejinami kresťanstva. Veľmi ma to obohacuje intelektuálne aj citovo.

Počas Národného týždňa manželstva sme s Renatkou absolvovali niekoľko výjazdov okolo Slovenska, stretli sme mnohých ľudí a v diskusiách sme boli konfrontovaní otázkami rôzneho typu. A ako to už často býva, tie všeobecnejšie boli ľahšie :-).

Ak máte doma záhradku, pravdepodobne ste v uplynulých týždňoch siali a sadili rôzne semienka. Každé semienko má v sebe potenciál vyrásť a stať sa rastlinou, ktorá prinesie úrodu alebo potešenie. Tento potenciál vložil do nich Pán Boh – my k tomu nepotrebujeme nič pridávať. Našou úlohou však je starať sa o semienko tak, aby svoj potenciál dosiahlo – aby vyrástlo a prinieslo kvety pre potešenie alebo plody pre úžitok.

Milí čitatelia, poprosím vás prečítať si 1. verš 127. žalmu a z proroka Nehemiáša 6. kapitolu (hlavne Neh 6,15). Následne si dovolím exkurz do môjho raného detstva.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

2 Timotejovi 1, 7-8 Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania. Nehanbi sa teda zo svedectvo o našom Pánov, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protivenstvá za evanjelium.