Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Svedectvo

Ak máte doma záhradku, pravdepodobne ste v uplynulých týždňoch siali a sadili rôzne semienka. Každé semienko má v sebe potenciál vyrásť a stať sa rastlinou, ktorá prinesie úrodu alebo potešenie. Tento potenciál vložil do nich Pán Boh – my k tomu nepotrebujeme nič pridávať. Našou úlohou však je starať sa o semienko tak, aby svoj potenciál dosiahlo – aby vyrástlo a prinieslo kvety pre potešenie alebo plody pre úžitok.

Milí čitatelia, poprosím vás prečítať si 1. verš 127. žalmu a z proroka Nehemiáša 6. kapitolu (hlavne Neh 6,15). Následne si dovolím exkurz do môjho raného detstva.

Počas Národného týždňa manželstva sme s Renatkou absolvovali niekoľko výjazdov okolo Slovenska, stretli sme mnohých ľudí a v diskusiách sme boli konfrontovaní otázkami rôzneho typu. A ako to už často býva, tie všeobecnejšie boli ľahšie :-).

„Si šťastný? Ak vieš, že si, naozaj sa tak aj cítiš? A ak nie si a chceš byť, môžeš pre to niečo urobiť?“ Tieto a podobné otázky zamestnávajú ľudstvo od nepamäti... a možno aj teba sa ich už niekto pýtal. Kto by nechcel byť šťastný? Nechcem však nad tým mudrovať, radšej ti poviem, čo pomáha mne, aby som šťastný nielen bol, (veď by bolo trápne priznať, že som nešťastný kresťan, nie? :-) ), ale aby som sa tak aj cítil.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 19, 11-16 Potom som videl otvorené nebo. Ajhľa: biely kôň, a Ten, čo sedí na ňom, sa volá Verný, Pravý a spravodlivo súdi a bojuje, Jeho oči – ohnivý plameň, na hlave mnoho diadémov, napísané meno, ktoré nepozná nikto, len On sám, odetý do plášťa, zmáčaného krvou, a Jeho meno: Slovo Božie. Nebeské vojská, odeté do bieleho, čistého jemného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch. Z úst Mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať železným prútom a sám bude tlačiť vínny list rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV.