Svedectvo

Keď hovoríme o tom, že sa chceme naučiť dobre komunikovať, často sa nám ako prvé vybaví, že to znamená naučiť sa zrozumiteľne a vhodne vyjadrovať, čo si myslíme, alebo čo máme na srdci. No dobrá komunikácia má 2 strany – rozprávanie aj počúvanie. Ani bez jednej z týchto strán nebudeme komunikovať efektívne. Pozrime sa dnes na zdanlivo jednoduchšiu, no často prehliadanú časť komunikácie – počúvanie.

Keď sa farizeji pýtali Pána Ježiša, čo je tým najpodstatnejším v Zákone,  zosumarizoval to v dvoch vetách: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého.“ (Mt 22,37-39)

Jedného dňa prišiel ku mne syn a povedal mi jednu zaujímavú vetu. Tá sa týkala hodnovernosti Božieho Slova. Znela: „Oci, veď tie Slová, čo sú napísané v Biblii, to sme my ľudia nemohli vôbec vymyslieť. To musel byť Pán Boh.“ No, musím sa priznať, že z takéhoto uhla pohľadu som sa na Slovo Božie ešte nikdy nepozeral.

Mali sme skvelé leto, plné Božieho požehnania a radosti v Jeho blízkosti, dokonca sme boli svedkami zázračného Božieho uzdravenia na jednom z rodinných táborov, .... ako to však niekedy býva, po takejto prechádzke po vrcholkoch hôr, prišiel zostup do údolia.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Rim 6, 12-14 Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiadostiach ani nevydávajte svojich údov za nástroje neprávosti, ale sa oddajte Bohu ako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravedlivosti Bohu, lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.