Svedectvo

V posledných dňoch kalendárneho roka 2019 sme v spolupráci s Detskou misiou a našou neziskovkou Adam uskutočnili už štvrtý ročník evanjelizácií detí na prvom stupni Základnej školy v Radvani. 

Autobus nás viezol z letiska uprostred noci krásne vysvieteným Bejrútom do centra mesta, kde sme sa ubytovali v hoteli Mozart. Mysleli sme si, že si do rána oddýchneme a dobre sa vyspíme, ale omyl! Ráno o piatej sa s veľkou intenzitou ozvalo z blízkej mešity - minaretu hlasné zvolávanie muezína na moslimské ranné modlitby. No a takto sme mali predčasný budíček každé ráno. To isté sa opakovalo po našom návrate do hotela aj večer, pretože modlitby sa konajú päťkrát denne, ale to nám už neprekážalo. 

Po pár kilometroch zastavujeme na parkovisku pred archeologickou lokalitou starého mesta TÝR, z fénických čias známeho pod menom Súr, čo znamená skala. Bolo založené v r. 2750 p. n. l. a známe ako metropola Fenície. U evanjelistov Matúša 15,21-28, Marka 3,8 a 7, 24-30 a u Lukáša 6,17 čítame o tom, že Pán Ježiš bol v Týre a aj o tom, ako Týrčania a Sidončania prichádzali počúvať Božie slovo. Týr bol prvým z libanonských miest, kde prijali kresťanstvo. Tu začali krátko po mučeníckej smrti Ježišovho učeníka Štefana žiť prví kresťania a pobudol tu na určitý čas aj apoštol Pavol pri návrate zo svojej tretej misijnej cesty.

Žijeme v dobe, ktorá smeruje ľudí k individualizmu, vychováva nás k samoľúbosti, hovorí nám „len ty si dôležitý“, „dopraj si“, „uži si“ všetko, čo si dostal, je to len tvoje. Ale sú tu ešte kresťania, ktorých Boh cez svoje slovo učí, že všetko, čo máme, je darom od Boha, že máme žiť pre druhých, pomáhať im a tak šíriť dobrú zvesť o Božom kráľovstve. Dary, ktoré sme dostali, máme múdro spravovať tak, aby prinášali úžitok pre Božie kráľovstvo, máme nimi slúžiť iným a nielen sebe.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 19, 11-16 Potom som videl otvorené nebo. Ajhľa: biely kôň, a Ten, čo sedí na ňom, sa volá Verný, Pravý a spravodlivo súdi a bojuje, Jeho oči – ohnivý plameň, na hlave mnoho diadémov, napísané meno, ktoré nepozná nikto, len On sám, odetý do plášťa, zmáčaného krvou, a Jeho meno: Slovo Božie. Nebeské vojská, odeté do bieleho, čistého jemného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch. Z úst Mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať železným prútom a sám bude tlačiť vínny list rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV.