Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Svedectvo

„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ (Mt 28, 19-20)

Od malička som bol vychovávaný v kresťanskej rodine. Jediný problém bol, že naša rodina bola len formálne kresťansky založená.

Prečo verím, že Ježiš Kristus je môj Záchranca a Vykupiteľ? A čo to znamená?

Keď vidíte pohár naplnený do polovice, nazvete ho poloplným alebo poloprázdnym? Obe pomenovania sú správne, rozdiel je v tom, na čo sa zameriate. Sústredíte svoju pozornosť na to, čo chýba alebo na to, čo obsahuje? Tešíte sa z toho, čo v ňom je alebo vám je ľúto, že tam nie je viac, hoci je na to priestor?

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Rímskym 1, 16-17 Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť.