Na zamyslenie

Táto kniha je ďalším románom v poradí od známej spisovateľky Francine Riversovej. Na rozdiel od predchádzajúcich sa však nedá zaradiť do kategórie „ženský kresťanský román“. Táto kniha nie je prioritne o manželských problémoch alebo hľadaní si partnera. Je to naozaj kniha o zbore. 

Jánovo Zjavenie 

Tento spis možno nájsť aj pod označením Apokalypsa. Toto slovo z gréčtiny sa prekladá aj ako odhalenie- resp. zjavenie. Podobá sa spisom starých prorokov (Daniela, Ezechiela, Izaiáša a ďalších), ale má aj veľa odlišností od nich. Zvláštnosť je nielen v obsahu, ale aj vo forme, lebo ide o videnie, ktoré sa stane v budúcnosti. Starý- živý Ján- mal vízie a na ich základe rozvíjal svoje myšlienky.

Počas Vianoc by bolo najlepšie nestihnúť vyvešať svetielka, nenakúpiť darčeky, odpustiť si vypekanie, vyváranie a vyhnúť sa koledovej atmosfére. Myslíte, že budeme niekedy naozaj ochotní sa toho vzdať, tak ako sa kupec vzdal všetkého čo mal, aby získal perlu (Mt 13, 44-46)?

Chcela by som reagovať na článok uverejnený v Pohľade č. 02/2020 pod názvom Peleš lotrov. Bola som prekvapená jeho obsahom a na skutočnosti v ňom uvádzané mám iný názor. Súvisí to aj s diskusiou o nadchádzajúcich oslavách 200. výročia narodenia evanjelického kňaza Andreja Sládkoviča, pôsobiaceho v našom chráme Božom v Radvani.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Matúš 5, 12 Radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.