Stalo sa

 

Aj tento rok sme organizovali výlet rodín na evanjelický hudobný festival SEMFEST. Na tento festival chodíme z nášho zboru už pár rokov, ale tento bol zase v niečom úplne iný. Zmenilo sa miesto, a to z Necpál pri Martine na obec Lenka pri Tornali. V niektorých aspektoch táto zmena prospela, v niektorých nie. O tom, ako vnímali tento festival, túto zmenu, či celkovú atmosféru  výletu naši najmladší členovia - dorasťáci, vám teraz urobí obraz zopár ich vyjadrení, o ktoré sme ich požiadali. Požehnané čítanie.

Určite zaujímavý názov sme dali akcii, ktorá mala byť vlastne iba takou jednoduchou prechádzkou zdola nahor a späť po lese. Ako to však ale chodí, Pán Boh sa postaral o jemné zdramatizovanie.

Všetko sa raz deje po prvýkrát, a tak tomu bolo aj poslednú júnovú nedeľu v našom cirkevnom zbore. Prvýkrát sme organizovali „Deň otvorených dverí“. Nebol to klasický zborový deň, ktorý sa organizuje pre veriacich členov zboru. Naším cieľom bolo vyjsť z ulity, vyjsť z múrov kostola a otvoriť sa, ukázať sa svetu, našim susedom v Radvani a nielen tam.

A zase bolo krásne. Pán Boh sa o naše spoločné výlety tento rok úžasne stará. Najprv to bola prechádzka z Malachova na Pršany, potom zo Sliača do Hronseku a tento mesiac sme si vyšli na vŕšok za Tajovom. Počasie je zrejme veľké lákadlo, a preto sa nás stretlo skoro 40 ľudí na parkovisku v Tajove. Akcia mala tentokrát jeden špeciálny formát. Okrem iného sa tam udiala aj oficiálna skúška konfirmandov nášho zboru. Tento, pre niekoho celkom zaujímavý akt vyvolal v mnohých z nás veselé spomienky na našu konfirmáciu. Poďme ale pekne poporiadku.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Rímskym 1, 16-17 Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť.