Stalo sa

A znova sme sa v sobotu 16. 02. 2019 zišli pred Základnou školou v Radvani. Mali sme sa vydať smerom na Kalváriu na Uhlisku. Predpokladalo sa, že tam bude veľa snehu. Medzičasom však snehu ubudlo a vznikla na ňom zľadovatená škrupinka, ktorá nebola už vhodná na sánkovanie a bobovanie. Z tohto dôvodu sme spred školy vyrazili smerom na Uhlisko bez akéhokoľvek vybavenia so zámerom len sa v pokoji poprechádzať po severnej časti vrchu Urpín. Cestou sa k nám pridali Ďurošovci s našou Sárkou, ktorá už mala za sebou aj jeden volejbalový turnaj odohratý v ten deň.

Pre tých, ktorí sa rozhodli prečítať si týchto pár riadkov, sa najprv predstavím. Volám sa Mirka Dudová a v radvanskom evanjelickom zbore naša rodina patrí medzi najmladších členov. Tento zbor, jeho spôsob fungovania a spolunažívania nás oslovil a tešíme sa z každej chvíle prežitej v spoločenstve bratov a sestier. 

Milí čitatelia Pohľadu!

Ako viete aj z minulých príspevkov, my, mladé rodiny s deťmi, každé leto a každý Silvester chodíme už dlhé roky na viacdňové výlety (cca 6 dní). Už ani nie sme celkom mladé rodiny, veď naše najstaršie deti majú cca 13 rokov. A mnohí z nich tieto výlety absolvovali aj v maminkiných bruškách. Je nás pár skalných, a čo ma teší najviac, v poslednom čase sa k nám pridávajú ďalšie mladé rodiny, kamaráti našich detí dokonca aj s rodičmi. Pozdravujem ockov Dušana, Paľa a Milana :-).

Pán Boh požehnal tieto jesenné dni a požehnal aj jesennú brigádu, ktorá bola v sobotu 17. 11. 2018. Od deviatej hodiny sme pracovali ako mravce, pretože je napísané v Prísloviach v Biblii: „Lenivec, choď k mravcovi, pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel.“ (Pr 6, 6) A my sme nelenili a hrabali sme lístie, dávali sme ho do vriec a nosili do kontajnera. Zametali sme chodníky a aj pred farou niektorí sekali vyschnuté stromčeky. To, čo posekali, nosili opäť do kontajnera tak ako lístie.

Ďakujem Bohu, že máme dobrých spolupracovníkov, ktorí nám navarili guľáš. Bez práce nie sú koláče, známe to porekadlo, ktoré sme ten deň zachovali. Pílili sme aj drevo a niektorí si pri práci aj spievali biblické kresťanské piesne. Pri práci sme sa tiež niektorí porozprávali o Bohu a o živote na Zemi. Táto brigáda ukázala jedno: S Ježišom a Jeho požehnaním zvládneme všetko. Dokonca aj deti pracovali veľmi usilovne a bolo vidieť, že všetko bolo riadené Božím Duchom. Boh je dobrý, silný a mocný a treba si uvedomiť, že bez Boha by sme ani nevstali a nemuseli sme sa dožiť tohto a ani iného dňa. Aj keď je práca niekedy ťažká, je určite prospešná. Boh povedal: „V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme.“ (1.M 3, 19) Je to síce trest za svojvoľnosť, ale aj poslúchnutie takéhoto trestu je pre človeka požehnaním, pretože plní Božiu vôľu. Je to určite lepšie, ako žiť svojvoľne a vyhýbať sa práci.

Možno si niektorí ľudia povedia: „Či Boh žehná len prácu?“ Určite nie! Práca je len príkladom toho, čo je prospešné pre človeka. Boh žehná aj roznášanie evanjelia a aj učenie, pretože je to vždy v súlade s Božou vôľou. Všetko nasvedčuje, že je to zázrak, keď sa ľudia podujmú na takúto brigádu, keďže vôbec nemusia. Lenže keby sme sa nepoddali, tak nám to tu na fare celé zarastie a zošpatnie, a to by nebolo dobré svedectvo o našej usilovnosti pre tento svet. A to predsa nechceme! Nakoniec, veď aj Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja (1.Kor 14, 33).

Dúfam, že aj ďalšia brigáda bude taká požehnaná, ako bola táto.

.: Autor: Jakub Riečan         


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 2, 7-11 Ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.