Svedectvo

Počas letných mesiacov, keď skoro každý chodí na dovolenky, alebo chodí navštevovať rodinu, tak sa určite stalo, že chýbal v radvanskom kostole na Službách Božích a mal možnosť si vypočuť kázne z rôznych kostolov od rôznych farárov, či buď osobne, alebo aspoň vypočuť z rôznych zdrojov.

Pre deti, ktorým bolo dopriate poznať svojich starých rodičov, je to nenahraditeľný, veľký dar od Hospodina. Ja som mala to šťastie, že som zažila všetkých štyroch starých rodičov až do môjho 24. roku života. Jedných som mala celkom blízko a lásku druhých som prežívala hlavne cez prázdniny a sviatky.

Zišiel sa rok s rokom a my sme sa znova ocitli v predveľkonočnom období. Vlani sme dúfali, že protiepidemické opatrenia potrvajú najviac do leta a život sa vráti do normálnych koľají. Nuž, ale človek mieni, a Pán Boh mení.  V jeseni sa k nám vrátila tá „kovidová“ pohroma s ešte väčšou silou a s veľmi zlými následkami na zdraví a životoch mnohých ľudí. Nastúpila éra mnohopočetných testovaní a sprísnených opatrení, obmedzujúcich pohyb a stretávanie sa väčšieho počtu ľudí. Pred Vianocami sa to prejavilo aj opätovným uzavretím kostolov, škôl, obchodov, služieb a všetkých spoločenských podujatí. Ľudia boli vystrašení a mnohí starší, ale aj mladší, vo svojich domácnostiach trpeli stratou sociálnych kontaktov, beznádejou a depresiami. Veľký dopad týchto opatrení pocítili školopovinné deti, no aj ostatní študenti vo všetkých školách, ktorí už vyše roka nemali normálne vyučovanie. Deti boli odkázané na svoje počítače a učili sa dištančne. Navyše boli zatvorené aj detské ihriská a športové areály. Vznikajú tak obavy, že to bude mať nepriaznivý dopad na ich telesné aj psychické zdravie.

Milí bratia a sestry! 

Keďže služby Božie sa ešte nedajú uskutočniť osobnou účasťou v našom chráme, cirkevný zbor pociťuje absenciu ofery pre účely zborových potrieb. Všade stúpajú finančné náklady na prevádzku aj na nutné opravy cirkevných zariadení a my sa musíme pomaly pripravovať na zníženie dotácií aj na úplnú odluku cirkvi od štátu, kedy budeme musieť zobrať aj plnú finančnú zodpovednosť za chod a sebestačnosť našich cirkevných zborov. Navyše v týchto dňoch prišiel prípis z Bratislavy z Generálneho biskupského úradu /GBÚ/, v ktorom vyčísľujú pre každý CZ ECAV určitý poplatok, vypočítaný podľa príjmov cirkevného zboru /CZ /a podľa počtu členov. Od nášho CZ v Radvani požadujú ročný poplatok vo výške 6.906,28 € do Fondu finančného zabezpečenia, ktorý sa bude splácať v štvrťročných splátkach. Čaká nás aj poplatok do dištriktuálnej pokladne, ktorý ešte nie je momentálne vyčíslený. 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Matúš 5, 12 Radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.