Svedectvo

Po pár kilometroch zastavujeme na parkovisku pred archeologickou lokalitou starého mesta TÝR, z fénických čias známeho pod menom Súr, čo znamená skala. Bolo založené v r. 2750 p. n. l. a známe ako metropola Fenície. U evanjelistov Matúša 15,21-28, Marka 3,8 a 7, 24-30 a u Lukáša 6,17 čítame o tom, že Pán Ježiš bol v Týre a aj o tom, ako Týrčania a Sidončania prichádzali počúvať Božie slovo. Týr bol prvým z libanonských miest, kde prijali kresťanstvo. Tu začali krátko po mučeníckej smrti Ježišovho učeníka Štefana žiť prví kresťania a pobudol tu na určitý čas aj apoštol Pavol pri návrate zo svojej tretej misijnej cesty.

Žijeme v dobe, ktorá smeruje ľudí k individualizmu, vychováva nás k samoľúbosti, hovorí nám „len ty si dôležitý“, „dopraj si“, „uži si“ všetko, čo si dostal, je to len tvoje. Ale sú tu ešte kresťania, ktorých Boh cez svoje slovo učí, že všetko, čo máme, je darom od Boha, že máme žiť pre druhých, pomáhať im a tak šíriť dobrú zvesť o Božom kráľovstve. Dary, ktoré sme dostali, máme múdro spravovať tak, aby prinášali úžitok pre Božie kráľovstvo, máme nimi slúžiť iným a nielen sebe.

Autobus nás viezol z letiska uprostred noci krásne vysvieteným Bejrútom do centra mesta, kde sme sa ubytovali v hoteli Mozart. Mysleli sme si, že si do rána oddýchneme a dobre sa vyspíme, ale omyl! Ráno o piatej sa s veľkou intenzitou ozvalo z blízkej mešity - minaretu hlasné zvolávanie muezína na moslimské ranné modlitby. No a takto sme mali predčasný budíček každé ráno. To isté sa opakovalo po našom návrate do hotela aj večer, pretože modlitby sa konajú päťkrát denne, ale to nám už neprekážalo. 

Ďalšej mojej poznávacej ceste, tentokrát do blízkovýchodného Libanonu, predchádzalo preštudovanie si informácií z internetu o bezpečnostnej situácii v tejto krajine. Na stránke ministerstva zahraničných vecí som sa dočítala, že situácia v susednej Sýrii je stále neistá a pretrváva aj napätie vo vzťahu s Izraelom, s ktorým je fakticky vo vojnovom stave, a teda je tu určité riziko. V krajine treba počítať s prítomnosťou spiacich buniek teroristických skupín, ktoré sa môžu aktivizovať najmä v pohraničných oblastiach so Sýriou aj v okolí palestínskych utečeneckých táborov. Medzi obyvateľstvom je aj nekontrolovateľné množstvo zbraní ešte z čias občianskej vojny. No, neboli to veľmi optimistické správy, ale naša túžba po poznaní ďalšej biblickej krajiny prevládla nad obavami.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 4, 4-9 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť  nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.