Svedectvo

Chcela by som sa s Vami podeliť o jedno svedectvo, ktoré sa mi nedávno stalo, ako Boh znovu predivne konal v mojom živote. Bol utorok 29. marca 2022, príjemný deň, jeden z tých teplejších… Krásne počasie vylákalo mnoho ľudí von. Po robote som teda zašla so svojím synčekom Matejkom von na ihrisko kopať si loptu. Matejko sa tam zoznámil s novým kamarátom Riškom, ktorý bol v rovnakom veku. Ja som sa zas dala do reči s Riškovým ockom. Celkom družne sme sa rozprávali až sa čas nachýlil a bolo potrebné ísť už domov. 

Už pol roka dopredu som sa tešila na moju tretiu návštevu biblicky zaujímavej, blízkovýchodnej púštnej krajiny - Jordánska, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25.4. - 2.5. 2022. Krajina sa nachádza v severozápadnej časti Arabského polostrova. Na týchto miestach sa po stáročia odohrávali niektoré starozmluvné a novozmluvné udalosti, ktoré významným spôsobom ovplyvňovali životy mnohých generácií Bohom vyvoleného národa, ale aj všetkých okolitých národov. V krajine sa v terajšej dobe nachádza 90% moslimov, 4% kresťanov a zvyšok Sýrčania, Arménci, Beduíni a iní.

Druhý deň nášho poznávacieho pobytu v Jordánsku sme začali modlitebným stíšením už vo včasných ranných hodinách a hneď po raňajkách sme sa vydali na juh krajiny. Prvú zastávku sme mali pod horou MACHERAS, kde mal postavenú pevnosť Herodes Antipas. Bola to púštna pevnosť, 25 km vzdialená od ústia rieky Jordán, na východnej strane Mŕtveho mora.

Zhruba pred mesiacom mi Pán dal do pozornosti jeden plagát, ktorý som si všimol na Facebooku. Tento plagát zaujal aj moju Evku. Bola to pozvánka do služby pomoci utečencom priamo na hranice s Ukrajinou, ktorú organizovala ECAV. Už dlhšie som o tom rozmýšľal, ale ako čas bežal, mal som vnútorne pocit, že tam už predsa musí byť plno dobrovoľníkov a už musia skôr obmedzovať ich počty. Viem, trocha naivná predstava, a preto ma ten plagát aj trocha prekvapil. To ešte stále niekoho potrebujú? No v každom prípade, bola sobota, na fare sme mali brigádu a ja som sa aj s takýmto myšlienkovým štartom vydal pomáhať bratom a sestrám. 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 4, 4-9 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť  nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.