Svedectvo

V sobotu 19.11.2022 sa v obci Michalová v spoločenskom dome konalo stretnutie presbyterov cirkevných zborov Zvolenského seniorátu. Téma znela: „Psychologické výhody sociability. Ako vplýva na náš duševný svet zhromažďovanie, tímovanie, spolupráca...“

Chceli by sme niektoré pohľady alebo vlastne obzretia sa v živote brata Vlada Lampera uverejňovať v nasledujúcich číslach ako svedectvo Božej milosti v Jeho živote. Nech Vám Pán dáva múdrosť prijať to, čo pre vás brat Vlado s Pánovou pomocou v týchto príbehoch pripravil. Požehnané čítanie.

.: Autor: Redakcia          

V našom radvanskom evanjelickom kostolíku sme si v novembri pripomenuli krásne životné jubileum dlhoročnej kostolníčky a členky spevokolu sestry Anny Snopkovej, ktorá sa 13.11. dožila z Božej milosti 100 rokov. Boli sme veľmi radi, že po dlhom čase sme ju mohli privítať medzi nami bratmi a sestrami, ktorí ju majú radi, ktorí na ňu nezabúdajú, a pre ktorých je vzorom usilovnosti a poctivej práce. Vídavali sme ju pracovať vždy s úsmevom na tvári a ten úsmev rozdávala a dodnes rozdáva všetkým okolo seba. Keď som na stránkach Facebooku uverejnila o tejto udalosti krátku informáciu, „roztrhlo sa vrece“ plné gratulácií a spomienok na tetu Anku aj od ďalších ľudí z Radvane, ktorí ju poznajú, ba aj od niektorých evanjelických farárov. Gratulácií bolo vyše 200 a keďže ona sama ich na internete pravdepodobne nevidela, vyberám z toho množstva aspoň niektoré, keďže náš časopis Pohľad si vždy rada prečíta: 

Bratia a sestry, chcel by som sa s Vami podeliť o nejaké svedectvá, malé veci, ktoré mi Boh dal v poslednom čase do života.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 2, 7-11 Ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.