Svedectvo

  Vďaka Ti Bože, že Ťa máme. Že Ty si v našej rodinke Pánom. Vďaka Bože, že Ty sám si vymyslel manželstvo a požehnal si ho. Vďaka za to, že môžeme mať dieťatko a ho vychovávať v bázni pred Tebou.

     Ak by mi niekto povedal, že budem kantorka, keď som mala 15 rokov, či 25 alebo 30 rokov, to by bol pre mňa najväčší žart v mojom živote.

 alebo čo nás Boh naučil za 4 roky čakania.

   šudia zvyknú hovoriť o odchode človeka z tohto sveta a s tým súvisiacimi úkonmi ako o veciach pre človeka posledných. Nikdy som sa nad tým príliš nezamýšľal, ale...pripúšťam, že človek sa  má v učiť až do konca života a treba mu aj rozmýšľať a napokon prehodnocovať aj takto rokmi zaužívané úslovia, ktoré ľudia považujú za   overené v praxi. Na túto úvahu ma priviedla kázeň brata Kollára, ktorú som žiaľ pre chorobu nepočul, ale včera mi ju doručili sestry zo spevokolu

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 4, 4-9 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť  nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.