Svedectvo

  Vyrastala som v Žiari nad Hronom vo vlažnej katolíckej rodine. Strednú odbornú školu som navštevovala v Brne. V tomto meste pôsobil aj národopisný súbor Železničiar, účinkovala som v ňom a mala som tam možnosť sólovo spievať slovenské ľudové piesne. Vedúci súboru ma totiž presviedčal, že mám dobrý sluch i hlas. To bol môj prvý kontakt s verejným účinkovaním.

  Ešte stále ostávam v úžase nad tým, ako Pán predivne plní naše priania. Mojou túžbou bolo, aby sme s manželom Peťom dostali od Boha druhé dieťatko hneď, ako by to bolo možné. Preto sme sa veľmi potešili, keď som zistila, že som opäť tehotná.

  Už dlhší čas premýšľam, ako napísať pár myšlienok, súvisiacich s naším spevokolom dospelých, ktoré ma trápia a zatiaľ nenachádzam odpoveď na otázku: Ako ďalej?

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 2, 7-11 Ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.