Svedectvo

  Milí čitatelia! Dovoľte mi, aby som vám poslednýkrát napísala niečo o Božej škôlke. Nie, nebojte sa, nekončíme, len sa od nového roka celé vyučovanie opakuje.

Čelili ste počas vášho života ťažkým skúškam?
   Určite áno. Myslím si, že každý človek prejde aj ťažkými skúškami. Boh nás určite neposlal na tento svet, aby sme to mali „na ružiach ustlané“. Už na začiatku povedal, po prvom hriechu, že budeš pracovať v potu tváre – a k tomu patria aj všetky ťažkosti.

  Drahí bratia a sestry, milí hostia. Dnes z milosti Božej môžem stáť tu pred Vami a môžem sa s Vami podeliť o to najvzácnejšie, čo sa stalo a deje v mojom živote.

  Ako sme avizovali v júnovom čísle časopisu, zaužívané fungovanie Božej škôlky začalo v prvú septembrovú nedeľu. Počas leta sme pre deti pripravili rôzne novinky.  Ako napríklad to, že spievame pesničky oznamujúce začiatok a koniec vyučovania. Počas škôlky vždy zatlieskame Pánu Bohu, pretože Mu za všetko ďakujeme a ľúbime Ho. Medzi mamičky – učiteľky sa zaradila aj Macka Ďurošová, ktorá nám výdatne pomáha pri speve.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Žalm 46, 2-4 Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.