Svedectvo

  Podnikanie verzus "...čo je cisárove, dajte cisárovi, a čo je Božie, dajte Bohu..."

  Dovoľte, aby som sa s Vami podelila o jedno moje svedectvo.

Bol som len neveriaci pohan a o chodení do kostola som nechcel ani počuť.

  Chcela by som sa s Vami podeliť o jednu úžasnú skúsenosť, ktorú mi Boh v mojom živote dal. Keď som prvýkrát išla so svojím jeden a polročným synčekom v nedeľu do Božej škôlky, ani som netušila, čo to bude pre mňa a hlavne pre neho znamenať.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Rim 6, 12-14 Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiadostiach ani nevydávajte svojich údov za nástroje neprávosti, ale sa oddajte Bohu ako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravedlivosti Bohu, lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.