Svedectvo

    Aj keď mnohí náš príbeh z rozprávania poznáte, rozhodli sme sa vám ho viac priblížiť. Ďakujeme, že ste boli v myšlienkach a na modlitbách s nami.

Všetko sa to začalo na vysokej škole. Bol som v druhom ročníku a žil som si pohodlný, sebauctievajúci život, ktorý bol sprevádzaný iba občasnými problémami v rodine.

Myslím si, že väčšina dospelých, túži po stálych pracovných úspechoch, seba nevynímajúc. Pracujem v štátnej správe a za posledné roky ste si všimli aj vy, že sa problémy verejné, i neverejné, často riešia formou tlače, alebo inou formou, vyjadrenia protestu voči výkonu buď štátneho orgánu, alebo štátneho úradníka.

Časť A
Rekonštruujem byt. Jednou z posledných vecí je výmena kuchynskej linky. Tak ako je dnes zvykom, dal som si urobiť viaceré cenové ponuky. Napokon som sa rozhodol a dňa 29.01.2008 som podpísal zmluvu na dodávku novej kuchyne.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 2, 7-11 Ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.