Svedectvo

  Pán Boh bdie nad každým človekom  a to aj vtedy, keď o to človek neprosí, dokonca nestojí. Božia ruka je nad nami o to viac, ak sa k Nemu utiekame.
Roku 1953  som bol mladý, neskúsený absolvent Pedagogického gymnázia v Lučenci.  Boli to roky tvrdej protináboženskej kampane. Na nás budúcich učiteľov, ktorí sme mali vychovávať socializmu oddaných občanov, si dali veľmi záležať. Hustili do nás ateizmus, kódex budovateľa komunizmu a tak sa nám z toho poriadne zakrútila hlava.  Ja som napríklad viedol pioniersku skupinu na Základnej škole vo svojej obci Málinec. Viedol som deti k športu, hrávali sme divadlá, a vôbec  bol to viac praktický život, ako dogmy socializmu. Vplyv na mňa mal otec, ktorého súdili za protisocialistické výroky a tak som bol dosť opatrný lebo som bol konfrontovaný s teóriou a praxou socializmu.  Hoci som nevzýval Boha, On mal aj vtedy nadomnov ochrannú ruku . Dal mi tú skúsenosť. Žiaľ môj otec v tom čase mladý zomrel.

  Tešíme sa, že vám opäť môžeme priblížiť vyučovanie malých detí v Božej škôlke. Najprv sme detičkám vysvetľovali, že rodina (maminka, ocko, súrodenci) je dar od Boha a učili ich, že Ježiš miluje všetky deti na svete.

   Do svojich pätnástich rokov som žil ako hlboko veriaci pohan. Bol som presvedčený, že Boh musí existovať, lebo sa mi to zdalo byť logické a vedecky opodstatnené. Veril som dokonca aj v Pána Ježiša Krista a niekedy som sa aj modlieval. Bol som ochotný viesť polemiky na tému Božej existencie vždy, keď mi nehrozil za moje názory výsmech alebo sankcie, vyplývajúce z vtedajšieho politického režimu. Kedykoľvek sa však Kristus chcel dotknúť môjho života a súkromia, mal som pre neho pripravenú jedinú prioritu "ja". Nebol som hľadajúci, lebo som bol presvedčený, že som Krista už našiel. Žil som si svoj konzumný život s vierou v Boha na pozadí a rozhodne som v živote nič nové nehľadal.

  V uplynulých týždňoch sme detičky v Božej škôlke počas lekcií viedli zaujímavou hravou formou k poznaniu, že ich stvoril Boh ako úžasné bytosti. Rôznymi aktivitami sme deťom ukazovali, čo všetko potrebné pre život nám múdry Boh daroval. Napríklad nám dal ruky, aby sme chytali veci, kreslili, hádzali, tlieskali, ukazovali a hladkali.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 2, 7-11 Ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.